,

příspěvková organizace

Stručně o nás

Dětské centrum Jilemnice / dále DC / je sociální a zdravotnické zařízení

pro děti od 1 roku do 15 let  s:

  • kombinovanými vadami
  • mentálním, tělesným a smyslovým postižením
  • zdravotně oslabeným
  • logopedickými vadami
  • autismem a autistickými rysy         

DC poskytuje dětem komplexní sociální a zdravotnickou péči. Tuto péči zajišťují:

Pediatr, rehabilitační lékař, klinický logoped, fyzioterapeuti, dětské sestry, sociální pracovnice…

Základem je individuální přístup k dětem, respektování jejich potřeb a zájmů.

 

Děti jsou přijímány do DC na základě doporučení dětského nebo odborného lékaře

/ neurologa, rehabilitačního lékaře, ortopeda, psychologa, klinického logopeda…/.

DC spolupracuje se specializovanými pracovišti, odbornými lékaři / FN Motol, FN Hradec Králové,

Masarykova městská nemocnice Jilemnice, SPC Turnov, Pedagogicko psychologické poradny, Střediska ranné péče…

 

DC poskytuje služby dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

  Provozní doba Kapacita zařízení Věkové rozpětí
Denní stacionář  pondělí - pátek 6:30 - 16:00 20 dětí od 1 roku - 15 let
Týdenní stacionář  neděle 18:00 -  pátek 16:00 10 dětí  od 1 roku - 15 let
Odlehčovací služby nepřetržitě    

 

 

Dále poskytujeme :

  • ambulantní rehabilitační péči od novorozeneckého věku

 

 Rozpočet pro rok 2018 - ZDE.
 Požadavek na rozpočet 2019 - ZDE
 Střednědobý výhled 2019-2020 - ZDE

© Dětské centrum Jilemnice 2021
TOPlist